Wintertijd

innovatie_idee
Blogtijd. Het is zondagmorgen, de wintertijd is net ingegaan. Dat is weer zo’n moment dat je terug- én vooruitkijkt. Soort van tussenbalans opmaken. Mooi om te zien dat de leuke dingen de boventoon voeren.  
Bij Twinfield hebben we niet stilgezeten. Binnenkort komen nieuwe, innovatieve functionaliteiten uit de fabriek. Het verleden heeft aangetoond dat het goed is om kleine, betrokken klantengroepen te formeren en die als eerste kennis te laten maken met de nieuwe software. Samen met collega Paul Schutze ben ik in de afgelopen weken naar een aantal klanten geweest die hieraan graag hun medewerking verlenen. Dit soort gesprekken geven me energie. Het is goed om klanten van het eerste uur weer te ontmoeten en ze te betrekken bij de ontwikkeling van de software. We doen het echt samen met onze klanten en daar ben ik serieus trots op. Twinfield is natuurlijk niet meer de startup van 14 jaar geleden, maar bepaalde zaken blijven hetzelfde. Eén daarvan is people buy from people. Het gaat nog steeds om de klik. Het gevoel, het vertrouwen. Mooi om te zien dat we daar niet alleen vroeger, maar ook nu het verschil maken.
We groeien. In de laatste vijf jaar is de organisatie bijna verviervoudigd. Groter pand en we hebben alweer meer ruimte nodig. Elke maand starten er weer nieuwe collega’s. We innoveren, en innovatie staat voor mij gelijk aan verandering. Collega’s krijgen andere rollen in de organisatie, nieuwe mensen komen met verrassende nieuwe inzichten en plannen op papier leiden tot een ander spel in een ingespeelde ploeg. Waar we een paar jaar geleden mee begonnen zijn begint nu echt te landen. 
Ook voor mij persoonlijk was het devies veranderen. Meer en meer pak ik nieuwe zaken op en draag ik bestaande werkzaamheden over aan collega’s. Dit, deze nieuwe rol en nieuwe manier van werken, bevalt mij uitstekend. Ik kan me weer echt bezig houden met innovatie en vernieuwing van de software. En dan heb ik het niet over een knopje erbij of eraf, zo links of rechts. We zijn met hele gave dingen bezig. Om me heen zie ik concurrenten worstelen met innovatie. Ze houden vast aan conventies uit het verleden omdat die op dit moment renderen. Ik vind dat geen optie. Stilstand is achteruitgang. En ja, veranderen kost enorm veel energie en geld, maar vereist vooral focus. Bepaal de richting, bedenk een plan en voer het uit. De online software van de toekomst wordt nu gemaakt en aan die software worden andere eisen gesteld dan tien of zelfs vijf jaar geleden.  
Een van de leukste dingen die ik regelmatig doe is de gang naar het cursuslokaal maken. Ik breek dan in op een training en vraag cursisten of ze mee willen kijken in het nieuwe Twinfield. Wat is hun mening, wat zien ze, wat valt op. Wat is logisch en wat niet. Je ziet hoe nieuwe gebruikers naar het systeem kijken en welke gedragingen ze verwachten. Ideale input voor onze marketeers, designers en programmeurs. Meten is weten!
 
Nog even naar de triathlonsport, mijn andere passie. Voor de derde keer op rij is Team4Talent Nationaal Kampioen geworden. Het staat dus 15-0. Indrukwekkend. In het tennis begin je dan net, bij ons is het een eindresultaat om trots op te zijn. Het vergde weer heel wat werk achter de schermen. Niet alleen van mij, maar van het gehele begeleidingsteam. Inmiddels hebben we het seizoen uitgebreid geëvalueerd. De conclusie: we moeten veranderen, we moeten de volgende stappen zetten. Hier zijn we nu druk mee bezig. Focus, plan, uitvoeren. De link met de business is snel gemaakt. Ik adviseer veel bedrijven en zie zo vaak dat men na verloop van tijd niet meer de juiste focus heeft. Dat is niet vreemd, zolang je het maar onderkent en er naar handelt. Pas dan kun je de volgende stappen zetten en weer groeien.
Zo ook bij Team4Talent. Belangrijk leermoment is dat atleten een duidelijke focus moeten hebben. Alleen dan kunnen ze presteren, het beste uit zichzelf halen. Daarom moet je de doelen bijstellen, trainingsmethodieken aanpassen en innoveren. Nieuwe mensen die van buiten naar binnen kijken in je proces toelaten: zij geven de beste impulsen. Als je op de vraag: “Waarom doe je dat” het antwoord “omdat we dat altijd zo doen” krijgt is het tijd om te veranderen. Ga weg van de geëffende paden, sla links- of rechtsaf. Op naar innovatie, op naar de verandering. Probeer het zelf maar: je krijgt eerst het zuur, maar daarna is het zoet de mooie beloning voor de inspanningen die je hebt geleverd.

Co-founder Twinfield | Expert in SaaS | Online accounting | Founder Team4Talent | Motivator | Inspirator | Accountant | Triathlon | Speaker

Huissen, The Netherlands �· http://www.andrekwakernaat.com

Facebook Twitter LinkedIn 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *