Proces jaarrekening kan, moet én gaat slimmer

jaarrekeningblogElke bedrijfstak heeft wel z’n eigen verplichte kunstje. De accountancy, mijn tak van sport, heeft er ook één: de jaarrekening. Natuurlijk een functioneel financieel verslag, maar de weg ernaartoe is in de loop der tijd nogal roestig geworden. Ondernemers zien het als verplichting: “het is weer tijd voor…”.

En ja, het is omzet. Alleen blijft de ondernemer vaak met een tweeslachtig gevoel zitten. Hij maakt de factuur van de accountant netjes over maar vraagt zich toch af wat ‘ie er voor heeft teruggekregen. Meer dan 95% van alle MKB-ers* ontvangt in papieren of digitale vorm een stapel documenten met een verslag over het verleden. Er zit nog net geen sticker op: ‘resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’.

Wie dit tafereel van een afstand bekijkt moet zichzelf toch afvragen hoe het zover heeft kunnen komen. Een accountant die een jaarrekening aflevert, een factuur verstuurt, de MKB’er die betaalt en eigenlijk niet weet wat ie met het resultaat aan moet. We doen het, omdat het moet. Vastgeroest in procedures omdat de Kamer van Koophandel de gegevens nou eenmaal nodig heeft. Dat hebben we ooit zo afgesproken.

Hier liggen kansen voor de accountant. Een moderne accountant heeft natuurlijk sowieso al geregeld dat het verwerken van de administratie op een uitermate efficiente wijze verloopt. Hoe

wel: dit blijkt nog niet uit de Nationale Boekhoudenquête. Nog niet de helft van de accountants leest bijvoorbeeld bankafschriften digitaal in! Over efficiency gesproken.

De accountant kan –door slimmer te werken en gebruik te maken van de hulpmiddelen die de moderne tijd ze biedt- voordeel behalen. Voordeel in tijd én in geld. Dat voordeel kan hij (geheel of gedeeltelijk) doorgeven aan de klant, omdat je hierna betere uren kunt maken. Iets waar de klant gewoon veel meer aan heeft. De afgelopen tijd werd ik meerdere malen, door accountants waar ik geregeld contact mee heb, gewezen op de innovatiebox. Ik ben geen klant van ze maar toch wezen zij mij daarop. Dan ben je pas goed bezig met je vak!

Maar waarom denkt hij niet slimmer? Spreek met de ondernemer af om niet alleen met een (verplichte) jaarrekening te gaan werken, maar met een kwartaalrekening. Of een standaardrapportage per maand! Of welke periode hij ook maar zinvol acht. Op die manier krijgt de klant wel meerwaarde uit de rapportages: hij kan de gegevens gebruiken om bij te sturen op zijn resultaat. De accountant is niet alleen meer een kostenpost, maar levert nu geld op: efficiency!

Twinfield pleit voor een kwartaalrekening. Niet alleen om de sleur van de jaarrekening te doorbreken, maar om de ondernemer in staat te stellen op basis van kwalitatief goede rapportages zijn beleid te verbeteren. Ik hoor graag wat u vindt over de rapportageperiode. Eén keer, vier keer, of misschien wel vaker?

*resultaat Nationale Boekhoud Enquête onder meer dan 2.500 MKB’ers

zp8497586rq