Een innovatief 2011!

Ik ben niet zo van het terugkijken, Ik kijk liever vooruit. Dat wil niet zeggen dat je niet uit het verleden kunt leren! Ik ben -mede- daarom ook benieuwd wat 2011 zal brengen. Welke nieuwe technologische vooruitgang zullen we met z’n allen maken?

Zal Android (het besturingssysteem voor telefoons van Google) het gaan winnen van Apple of wordt Windows Mobile 7, het besturingssysteem van Microsoft voor telefoons, belangrijk? istock_2011_blogWelke keuzes gaan we maken voor wat betreft de infrastructuur. Breekt Cloud-computing definitief door, worden conservatieve ICT-managers wakker, of blijven we nog steeds alles intern doen?

Zullen de hervormingsgezinde (zakelijk toch een apart woord) accountants -die zich verenigd hebben in het initiatief ‘Tuacc‘- meer medestanders krijgen of blijft het een beperkte groep? Gaan MKB’ers zich van bewust worden ‘a’ wat XBRL is en ‘b’ dat het wel degelijk een kostenbesparing kan inhouden als de boekhouding van A tot Z efficiënt wordt gedaan en gerapporteerd in XBRL? Of blijft men nog steeds de accountant belonen voor het handmatig verwerken van het hele verhaal? Krijgt de ondernemer zicht op de uren die effectief aan zijn administratie zijn besteed?

Welke nieuwe innovatieve bedrijven zullen doorbreken? Hoe doen ze dat? Is dat met apps voor de telefoon, webbased-software, of online dienstverlening? Zit er iets totaal anders in het vat, een oplossing waaraan nog niemand heeft gedacht? Ik weet wel dat we bij Twinfield de slag internationaal gaan slaan en de focus op Nederland, Engeland, Denemarken, Zweden en Noorwegen zal liggen. In het Engels noemen ze dat ‘heavy lifting‘. De voortekenen zijn goed. We hebben een aantal vooruitstrevende kantoren in die landen waar we de markt mee op zullen gaan. Ook staan er weer een aantal spreekbeurten over innovatie/motivatie in mijn agenda. Zo ga ik binnenkort een middag bij de Belastingdienst langs om medewerkers te vertellen over mogelijkheden in de cloud. Dat is erg leuk om te doen en het gaat natuurlijk niet alleen over Twinfield, maar over innovatie en motivatie in de breedste zin des woords! Ook begint er weer een reeks van Masterclasses bij Twinfield, de eerste in 2011 op 9 februari. Natuurlijk in ons nieuwe kantoor. Ook altijd een must om bij te wonen! Kortom genoeg uitdagingen en veel te doen in het nieuwe jaar! Ik wil hierbij iedereen een innovatief 2011 toewensen. Mooie tip, zo aan het begin van het jaar: laat je vooral niet tegenhouden!

Wat zijn uw voornemens en verwachtingen in 2011? Laat het weten via een reactie op deze blog!

Co-founder Twinfield | Expert in SaaS | Online accounting | Founder Team4Talent | Motivator | Inspirator | Accountant | Triathlon | Speaker

Huissen, The Netherlands �· http://www.andrekwakernaat.com

Facebook Twitter LinkedIn 

One Comment

  1. January 5, 2011

    Hallo Andre, ook voor jou alles wat wenselijk is in 2011!

    Ik hoop dat we elkaar snel treffen om het innovatieve karakter van Coadit kracht bij te zetten met jullie online tool.

    Grt Richard

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *